พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยภริยา ผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทย ข้าราชการพร้อมด้วยครอบครัว และเจ้าหน้าที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ ตลอดจนคนไทยและครอบครัวในสวีเดนประมาณ ๒๐๐ คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดไทยในสวีเดน ๑๐ รูปมาประกอบพิธี จากนั้น ในช่วงบ่าย สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดฉายภาพยนต์เรื่อง “พรจากฟ้า” ซึ่งคณะผู้สร้างและกำกับค่าย GDH ได้แรงบันดาลใจจากเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ผู้ร่วมพิธีได้ชม

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญชวนผู้ร่วมพิธีบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้ของไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วย