พิธีมอบหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทย

 

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยภริยา ได้เดินทางไปหอสมุดแห่งชาติของลัตเวียเพื่อมอบหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทย (ฉบับภาษาอังกฤษ) จำนวน 28 เล่ม ซึ่งประกอบด้วย ประวัติศาสตร์ไทย ศิลปะและสถาปัตยกรรม วัฒนธรรม การประกอบอาหาร การท่องเที่ยว หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้แก่นาย Andris Vilks ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติลัตเวีย