พิธีทอดกฐินสามัคคีและพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีและพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพุทธาราม เมืองแวมเดอร์ ประเทศสวีเดน

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีที่วัดพุทธาราม เมืองแวมเดอร์ ประเทศสวีเดน ซึ่งทางวัดได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และในวันเดียวกันได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายหลังพิธีถวายผ้ากฐินแด่พระภิกษุสงฆ์ เอกอัครราชทูตฯ ได้นำผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และกล่าวสดุดีถึงพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อปวงชนชาวไทยตลอด ๗๐ ปีที่ทรงครองราชย์ และทรงเป็นที่เทิดทูนและเคารพรักทั้งคนไทยและต่างชาติ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ดี โดยเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ สหประชาชาติได้จัดประชุมสมัชชาสหประชาชาติวาระพิเศษเพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช