วันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองรากุนด้า

เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองรากุนด้า

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และภริยา พร้อมด้วยนางสาวภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานกรุงสตอกโฮล์ม นายวิรุจน์ รุจิพงศ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำกรุงสตอกโฮล์ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เจ้าหน้าที่บริษัท การบินไทยฯ และครอบครัว เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองรากุนด้า ประเทศสวีเดน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนาย Jonas Andersson นายกเทศมนตรี รากุนด้า พร้อมด้วยชุมชนไทยในสวีเดนและครอบครัว ตลอดจนชาวสวีเดนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก 
เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวสดุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสวีเดนในหลาย ๆ ด้าน ในโอกาสเดียวกัน ได้กล่าวถึงการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทย และได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยและระลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ไทยทั้งสองพระองค์ ภายหลังพิธี เอกอัครราชทูตฯและคณะได้เดินทางไปร่วมงานทอดกฐินที่วัดปิยธรรมธาราม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน พร้อมกันนี้ ทางวัดได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วย