สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์มจัดพิธีจุดเทียนถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยภริยา หัวหน้าหน่วยงานทีมประเทศไทย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยครอบครัว เหล่าประชาชนชาวไทยและครอบครัวในสวีเดน รวมทั้งชาวสวีเดน ประมาณ 1,200 คน ได้ร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้นำผู้ร่วมพิธีถวาย   ความอาลัยเป็นเวลา ๙ นาที และได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อถวายความจงรักภักดี นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดสมุดลงนามถวายความอาลัยไว้ในพิธีด้วย