กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

           เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้จัดพิธีถวาย พระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยภริยา เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยข้าราชการและครอบครัว หน่วยงานทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสถานเอกอัครราชทูตฯ และชาวไทยพร้อมครอบครัว ประมาณ ๗๐ คน  เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน เอกอัครราชทูตฯ นำผู้ร่วมงานกล่าวถวายราชสดุดีและพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตามด้วยการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

            ภายหลังพิธี สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเทิดพระเกียรติ โดยได้เชิญศาสตราจารย์เจฟฟรีย์ ลองก์เฟลโลว์ ผู้อำนวยการโครงการพิเศษ มูลนิธิมั่นพัฒนา ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้บรรยาย ศาสตราจารย์เจฟฟรีย์ฯ ได้เล่าประสบการณ์ที่ได้ถวายงานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และความรู้สึกภาคภูมิใจในฐานะคนไทยที่ได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทในโครงการพระราชดำรินานัปการที่ทรงบำเพ็ญด้วยพระวิริยะอุตสาหะ และทรงนึกถึงประชาชนชาวไทยในถิ่นทุรกันดารในต่างจังหวัด ทรงริเริ่มโครงการในพระราชดำริที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้น ผู้เข้ารับฟังการบรรยายมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับที่มาของโครงการในพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียงและรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

12345678