กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ณ วัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน

 

กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ณ วัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ตลอดจนร่วมฟังเทศน์จากพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ณ วัดพุทธาราม เมืองแวมเดอร์ ประเทศสวีเดน โดยมีภริยา เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ชาวไทยและครอบครัวชาวสวีเดนกว่า ๖๐ คนที่อาศัยในกรุงสตอกโฮล์มและบริเวณใกล้เคียงเดินทางมาเข้าร่วม ภายหลังพิธีสงฆ์ เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล กล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาโดยพร้อมเพรียงกัน  

0 cover13456