สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์มจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์มจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙    

            เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมีนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยข้าราชการและครอบครัว หน่วยงานทีมประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ภายหลังพิธีได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะนำสมุดลงนามถวายพระพรไปไว้ที่ฝ่ายกงสุลเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมลงนามต่อไป
            ขณะเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญชวนชาวไทยในกรุงสตอกโฮล์มและบริเวณใกล้เคียงให้ไปร่วมพิธีสวดมนต์ นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมกันถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่วัดสันตินิวาสในเวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. ด้วย

1234567