เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เป็นประธานในงานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๙ ของสมาคมศาลาไทย

            เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และนางจารุวัฒน์ ชาติประเสริฐ ภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ  และผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสตอกโฮล์ม เข้าร่วมงานสงกรานต์ที่จัดโดยสมาคมศาลาไทย ณ Östasiatiska Museet กรุงสตอกโฮล์ม
           ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้กล่าวอวยพรสวัสดีปีใหม่ชาวไทยในสวีเดน พร้อมทั้งได้พบปะชุมชนไทยที่มาร่วมงานและรับชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยของเยาวชนไทยที่อาศัยในสวีเดน ซึ่งสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

12345678thumb 10