กิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงสตอกโฮล์ม

 

กิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงสตอกโฮล์ม

           เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้จัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สวนสาธารณะรัวลัมส์ฮัวส์พาร์คเกน (Rålambshovsparken) กรุงสตอกโฮล์ม โดยมีนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และภริยา หัวหน้าหน่วยงานทีมประเทศไทยประจำประเทศสวีเดน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยชาวไทยและครอบครัว ตลอดจนชาวสวีเดน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน ๑๑๓ คน

            โดยเวลา ๑๐.๓๐ น. เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ และภริยาได้นำปั่นจักรยานร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานทีมประเทศไทย พร้อมด้วยชาวไทยและชาวสวีเดนที่มาร่วม โดยขบวนจักรยานได้เริ่มจากสวนสาธารณะรัวลัมส์ฮัวส์พาร์คเกน เลียบทะเลสาบริดดาร์เชอ (Riddarfjärden) ไปจนถึงลานท่าเรือด้านหน้าศาลาว่าการเมือง (City Hall) และได้หยุดถ่ายภาพหมู่ร่วมกันในบริเวณดังกล่าว ก่อนจะปั่นกลับมายังจุดเริ่มต้น รวมระยะทางปั่นไป - กลับ ประมาณ ๔ กิโลเมตร หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ สถานที่จัดงาน

           การจัดกิจกรรมฯ ประสบความสำเร็จด้วยดี แม้จะอยู่ในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิต่ำกว่า ๕ องศาเซลเซียส แต่ก็มีผู้ที่อยู่ในกรุงสตอกโฮล์มและบริเวณใกล้เคียงมาเข้าร่วมจำนวนมาก แสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้จัดสมุดลงนามถวายพระพรฯ ให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมลงนามด้วย

1 (3)2 (2)345 (2)7 (2)8pic 8pic 9pic 10