งานเลี้ยงรับรองคณะทูตานุทูตเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงสตอกโฮล์ม

 

งานเลี้ยงรับรองคณะทูตานุทูตเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงสตอกโฮล์ม

           เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันชาติ ณ โรงแรมเชอราตัน กรุงสตอกโฮล์ม โดยมีนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์มพร้อมด้วยภริยา และหัวหน้าหน่วยงานทีมประเทศไทยประจำประเทศสวีเดนร่วมให้การต้อนรับคณะทูตานุทูตและบุคคลสำคัญชาวสวีเดนทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้นกว่า ๒๐๐ คน ที่มาร่วมงาน อาทิ นาย Klas Molin อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ นาง Helena Sångeland อธิบดีกรมเอเชียแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศ พลอากาศตรี Mats Helgesson ผู้บัญชาการทหารอากาศ นาย Håkan Buskhe ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Saab แห่งสวีเดน และนาย Magnus Ljungkvist ที่ปรึกษาด้านการเมืองอาวุโส เทศบาลเมืองสตอกโฮล์ม

            ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสวีเดนที่มีมายาวนานนับตั้งแต่ ค.ศ. 1868 และพัฒนาความสัมพันธ์เรื่อยมาทั้งในระดับราชวงศ์และประชาชนของทั้งสองประเทศ รวมทั้งความสัมพันธ์ทวิภาคีในด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเชิญชวนผู้เข้าร่วมงานดื่มถวายพระพรฯ        

cover2345678910