วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงสตอกโฮล์ม

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงสตอกโฮล์ม

         เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายพิชิต บุญสุด อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรทีมประเทศไทยประจำสวีเดน และชุมชนไทยในสวีเดนพร้อมครอบครัว ได้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ Hallunda Folkets Hus กรุงสตอกโฮล์ม โดยนายพิชิตฯ ได้เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และนำชาวไทยจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ตามด้วยการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งมีชาวไทยในกรุงสตอกโฮล์มและบริเวณใกล้เคียงมากกว่า ๓๐๐ คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว หลังจากนั้น ได้มีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไทยโดยชุมชนไทยในสวีเดนเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดสมุดลงนามถวายพระพรฯ ให้ชุมชนไทยได้ร่วมลงนามด้วย

cover13456789101112