เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี วัดป่าสุขใจ เมืองเอิสเตอซุนด์ ประเทศสวีเดน

 

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี วัดป่าสุขใจ เมืองเอิสเตอซุนด์ ประเทศสวีเดน  

                      เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีที่   วัดป่าสุขใจ จัดขึ้น ณ Församlingsgård ใจกลางเมืองเอิสเตอซุนด์ โดยในช่วงเช้า เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วม       ตักบาตรพร้อมชาวไทยและครอบครัวที่เดินทางมาร่วมพิธีกว่า ๒๐๐ คน และในช่วงบ่าย เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ และถวายผ้ากฐินแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมทั้งได้ถวายปัจจัยให้แก่วัดป่าสุขใจในนามของสถานเอกอัครราชทูตฯ

                      ในโอกาสดังกล่าวอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวทักทายและพบปะชาวไทยและครอบครัวที่อาศัยในเมืองเอิสเตอร์ซุนด์และบริเวณใกล้เคียงซึ่งเดินทางมาร่วมพิธีดังกล่าว และได้เดินทางไปเยี่ยมชมวัดป่าสุขใจ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณที่จัดพิธี

cover2345678