เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันปิยมหาราช ณ อาคารพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองรากุนด้า ประเทศสวีเดน

 

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันปิยมหาราช ณ อาคารพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองรากุนด้า ประเทศสวีเดน

              เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และภริยา พร้อมด้วยนาวาอากาศเอก มนัท ชวนะประยูร ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทยประจำกรุงสตอกโฮล์ม และภริยา นางอร ดวงจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงสตอกโฮล์ม และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันปิยมหาราช ณ อาคารพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองรากุนด้า ประเทศสวีเดน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนาย Jonas Andersson นายกเทศมนตรีรากุนด้า พร้อมด้วยชุมชนไทยในสวีเดนและชาวสวีเดนเข้าร่วมพิธี

               ในโอกาสดังกล่าว อกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวสดุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้เสด็จประพาสสวีเดนและเมืองรากุนดาเมื่อปี ค.ศ.1897 การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสวีเดนในหลาย ๆ ด้าน ภายหลังพิธี นายกเทศมนตรีเมืองรากุนดาได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะ

 

12345678