การจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดพุทธาราม เมือง Värmdö

buddharam12aug15.2buddharam12aug15.3buddharam12aug15.4.1buddharam12aug15.5buddharam12aug15.6buddharam12aug15.7   

 

การจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดพุทธาราม เมือง Värmdö  

                      เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ        กรุงสตอกโฮล์ม และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้ไปร่วมงานวันแม่แห่งชาติปี ๒๕๕๘ ที่วัดพุทธาราม เมือง Värmdö   

                 เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและรับศีล หลังเสร็จพิธีสงฆ์ เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘  และชุมชนไทยได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาอย่างพร้อมเพรียงกัน ในโอกาสดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดสมุดลงนามถวายพระพรฯ ให้ชุมชนไทยร่วมลงนามด้วย