เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม ต้อนรับคณะผู้แทนกองทัพอากาศ

 

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูตไทย ณ    กรุงสตอกโฮล์ม ให้การต้อนรับ พล.อ.อ. ประทาน สิริสรรพ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ ในฐานะหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมพร้อมคณะฯ รวม ๘ ท่าน ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ประจำกรุงสตอกโฮล์ม โดยคณะได้เข้าพบเอกอัครราชทูตฯ หารือข้อราชการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในระหว่างอาหารค่ำ  

air attache