Thailand @ Kungsträdgården 2015 in Stockholm

 

Thailand @ Kungsträdgården 2015  

                                  เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ร่วมกับส่วนราชการและสำนักงานไทยในประเทศสวีเดน จัดงานเทศกาลไทย Thailand @ Kungsträdgården 2015 ณ สวนสาธารณะใจกลางกรุงสตอกโฮล์ม Kungsträdgården (King’s Garden) สร้างความประทับใจและความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง โดยมีผู้เข้างานอย่างคับคั่งมากกว่า ๑ แสนคน ตลอด ๒ วัน โดยในช่วงเย็นของการจัดงานวันแรก นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการส่งเสริมประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ทั้งทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว ตลอดจนการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนต่อประชาชนระหว่างไทยกับสวีเดน  
                                   สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับหน่วยงานไทยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนไทยในสวีเดน         จัดกิจกรรมหลากหลายภายในงานเพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในด้านต่าง ๆ อาทิ   การสาธิตทำอาหารไทย การร่วมสนุกตอบคำถามจากการแกะสลักผลไม้ และการประดิษฐ์งานฝีมือ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ การออกร้านของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) การออกร้านของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตลอดจนร้านอาหารไทย สปาไทย คอนโดมิเนียม และผลิตภัณฑ์ของไทยซึ่งได้รับความนิยมอย่างล้นหลามตลอดการจัดงานทั้งสองวัน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมการแสดงบนเวที อาทิ การแสดงหุ่นละครโจหลุยส์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม การแสดงดนตรีของวง The Sound of Siam  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) การแสดงนาฏศิลป์ไทย มวยไทยและดนตรีของชุมชนไทยในสวีเดนด้วย นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสร่วมชิงรางวัลต่าง ๆ ภายในงาน โดยเฉพาะบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับประเทศไทย พร้อมที่พักที่ประเทศไทยให้กับผู้โชคดี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทการบินไทย ฯ  และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และยังมีรางวัลอีกมากมายซึ่งรวมถึงบัตรโดยสารเรือสำราญเส้นทางกรุงสตอกโฮล์ม-กรุงทาลลินน์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก   สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำกรุงทาลลินน์ด้วย
                                   จากการสำรวจความเห็นผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ ต่างแสดงความชื่นชมการจัดงานเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในด้านการจัดกิจกรรมของหน่วยงานไทย การแสดงบนเวที การออกร้านอาหารและร้านค้า ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงและถือได้ว่าเป็นงานที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดงานหนึ่งในสวีเดน

                                  นอกจากที่ได้กล่าวแล้ว งานเทศกาลไทยครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากบริษัทบุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด บริษัท Leva Assistans และบริษัท Gourmet Food ด้วย 


1   2    3   4    5   6   7   8    9    10