เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ร่วมพิธีเฉลิมฉลอง ๑๑๘ ปี รำลึกการเสด็จประพาส เมืองรากุนดาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ร่วมพิธีเฉลิมฉลอง ๑๑๘ ปี รำลึกการเสด็จประพาส
เมืองรากุนดาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

                                  เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ
กรุงสตอกโฮล์ม และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลอง ๑๑๘ ปี       รำลึกการเสด็จประพาสเมืองรากุนดาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๘๙๗ ณ อาคารพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองรากุนดา ประเทศสวีเดน โดยมีนาย Jonas Anderssonนายกเทศมนตรีรากุนดา นาย Mikael Sjölund ประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมการศึกษาและสันทนาการ เทศบาลโซเลฟเทียว ผู้แทนจากสำนักงานการท่องเที่ยวเทศบาลรากุนด้า ชาวสวีเดนและชุมชนไทยในสวีเดนเข้าร่วมในพิธีด้วย ภายหลังพิธีฯ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะกับชาวไทยที่มาร่วมงานและออกร้านอาหารและสินค้าไทยซึ่งตั้งอยู่บริเวณรอบ ๆ อาคารพระบรมราชานุสรณ์ฯ

                                   อนึ่ง เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เทศบาลโซเลฟเทียวได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่เอกอัครราชทูตฯ ที่โรงแรม Applebergs เมืองโซเลฟเทียว ซึ่งเป็นโรงแรมที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยประทับในคราวที่เสด็จฯ เยือนเมืองแห่งนี้ก่อนจะเสด็จฯ เมืองอูทาเนเด้ รากุนดา และได้หารือข้อราชการกับนาย Mikael Sjölund ประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมการศึกษาและสันทนาการ เทศบาลโซเลฟเทียว เกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านต่าง ๆ ระหว่างกัน ตลอดจนเยี่ยมชมที่ทำการเทศบาลโซเลฟเทียว   

 
pic 1
   pic 2   pic 3   pic 4