เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พบนายกเทศมนตรีเมืองโกเธนเบอร์กและกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำเมืองโกเธนเบอร์ก

เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พบนายกเทศมนตรีเมืองโกเธนเบอร์กและกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำเมืองโกเธนเบอร์ก

ระหว่างวันที่ ๙ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปเมืองโกเธนเบอร์กเพื่อให้บริการกงสุลสัญจร โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ใช้โอกาสนี้เข้าพบเพื่อหารือข้อราชการกับนาง Lena Malm นายกเทศมนตรีเมืองโกเธนเบอร์ก และนาย Kenneth Orrgren กงสุลกิตติศักดิ์ไทยประจำเมืองโกเธนเบอร์กด้วย

IMG 6500IMG 6501