การแสดงนาฏศิลป์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ

 

            เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ร่วมกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสตอกโฮล์ม จัดการแสดงนาฏศิลป์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ ณ โรงละคร Musikaliska กรุงสตอกโฮล์ม มีผู้เข้าชมการแสดงประมาณ ๔๐๐ คน โดยก่อนเริ่มแสดง นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองคณะทูตานุทูต ผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนสวีเดน โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๑๐๐ คน

            เมื่อผู้เข้าชมการแสดงเข้าประจำที่นั่งภายในโรงละครแล้ว ได้มีการเปิดวีดีทัศน์ฉายพระราชกิจและพระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าชมการแสดงและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแสดงนาฏศิลป์นี้ ทั้งนี้ การแสดงนาฏศิลป์ เฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย การแสดง ๑๑ ชุด จากคณะนาฏศิลป์ไทยที่มาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม อาทิ โขนรามเกียรติ์ นาฏยมวยไทย การแสดงรำในแต่ละภาคของไทย หุ่นละครเล็ก รวมถึงการบรรเลงดนตรีไทยที่มีความไพเราะ โดยการแสดงของคณะนาฏศิลป์ไทยได้สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่ง

          อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดสมุดลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      สยามบรมราชกุมารี ให้ประชาชนได้ร่วมลงนามถวายพระพรก่อนเริ่มการแสดงนาฏศิลป์อีกด้วย

 

47159563162916141644811171702108