คณะนาฏศิลป์ไทยเข้าร่วมงาน Orient Festival กรุงทาลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย

 

           เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ร่วมกับบริษัท   การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงสตอกโฮล์ม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสตอกโฮล์ม จัดโครงการนำคณะนาฏศิลป์ไทยจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมแสดงในงาน Orient Festival ณ สวนสาธารณะ Kadrioru กรุงทาลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย ซึ่งเป็นการจัดงาน indoor โดยมีผู้เข้าชมงานประมาณ ๒๕๐ คน ซึ่งรวมถึง ดร. Ingrid Rüütel ภริยานาย Arnold Rüütel อดีตระธานาธิบดีเอสโตเนีย โดยการแสดงของนาฏศิลป์ไทยได้สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่ง

            ในโอกาสเดียวกัน มีการจัดกิจกรรม workshop สาธิตสานปลาตะเพียนและการเพ้นท์ร่มจาก ททท. ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีผู้เข้าร่วมตลอดสองวัน ประมาณ ๑๐๐ คน สร้างความสนุนสนานให้กับผู้เข้าร่วมเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะชาวเอสโตเนียที่มากับครอบครัว

           อนึ่ง เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยทาลลินน์ได้เชิญคณะนาฏศิลป์จัด workshop สาธิตพื้นฐานการเรียนรำไทยให้กับนักศึกษาจากภาควิชาดังกล่าวและได้ร่วมฝึกปฏิบัติจริง โดยนักศึกษาชาวเอสโตเนีย จำนวน ๒๕ คน ได้ให้ความตั้งใจและแสดง
ความสนใจเป็นพิเศษในศิลปวัฒนธรรมของไทย นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสที่ทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน

           นอกจากกิจกรรมที่กรุงทาลลินน์แล้ว ในค่ำวันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๘ สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับบริษัทเรือ Tallink Siljaจัดการแสดงนาฏศิลป์ไทยรอบพิเศษบนเรือสำราญ เส้นทางกรุงทาลลินน์-กรุงสตอกโฮล์ม มีผู้โดยสารทั้งชาวเอสโตเนีย สวีเดน และชาวต่างชาติ เข้าชมการแสดง ประมาณ ๒๐๐ คน โดยผู้เข้าชมได้รับความบันเทิงชื่นชอบเป็นอย่างยิ่ง

13091339135513631378140414171425143712931303