เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เข้าร่วมพิธีมอบอนุมัติบัตรรับรองแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ กรุงทาลลินน์


 เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เข้าร่วมพิธีมอบอนุมัติบัตรรับรองแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ กรุงทาลลินน์

       เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เข้าร่วมพิธีมอบอนุมัติบัตรรับรองแก่นายเอนน์ ปันต์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลไทยให้ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ กรุงทาลลินน์ โดยมีนาย Alar Streimann ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเอสโตเนีย เป็นผู้มอบ ณ โรงแรม Tallink Spa & Conference Hotel ประเทศเอสโตเนีย ในงานมีผู้เข้าร่วมพิธีฯประมาณ ๓๐ คน อาทิ นายรัชนันท์ ธนานันท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ นาย Andres Unga เอกอัครราชทูตเอสโตเนียประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงทาลลินน์ นาย Toomas Kahur อธิบดีกรมพิธีการทูต นางสาวภัคนันท์ วินิจฉัย ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสตอกโฮล์ม ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศเอสโตเนีย และตัวแทนจากภาคเอกชน

1235