เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิขาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ ๔ ณ เมืองอุปซอลา ประเทศสวีเดน

 

เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิขาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ ๔
ณ เมืองอุปซอลา ประเทศสวีเดน

                       เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ  กรุงสตอกโฮล์ม เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ ๔ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ภายใต้หัวข้อ “Green Research for Sustainable Thailand: วิจัย
สีเขียวเพื่อไทยยั่งยืน” ณ เมืองอุปซอลา ประเทศสวีเดน โดยมี ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ
กรุงบรัสเซลล์ รศ. ดร. นงนิจ ลือตระกูล-เลวิน จาก Department of Oncology, Linköping University and Department of Laboratory Medicine, Ryhov Hospital นายกิตติเชษฐ์ วิสุทธิใจ ประธานคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ ๔ นาง Anna Karlsson ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท Vattenfall บริษัทชั้นนำของสวีเดนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม นาย Mark Howells อาจารย์ด้านการวิเคราะห์ระบบพลังงานของ KTH Royal Institue of Technology คณะกรรมการจัดงานประชุมฯ และนักเรียนไทยในยุโรป มากกว่า ๑๐๐ คน เข้าร่วมงานดังกล่าว
                       ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวชื่นชมความพยายามและความตั้งใจของนักเรียนไทยที่มีความมุ่งมั่นจัดการประชุมฯ จนประสบผลสำเร็จ พร้อมทั้งได้กล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลที่พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างครบวงจร รวมทั้งนำนวัตกรรมไปใช้ในเชิงพาณิชย์ให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (Commercialisation) เพื่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

                       ทั้งนี้ การประชุม TSAC ๒๐๑๕ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนและนักวิจัยไทยที่เข้าร่วมการประชุมฯ ได้เรียนรู้หลักการและเทคโนโลยีจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่รับผิดชอบของสวีเดน รวมทั้งเป็นการสร้างเวทีให้นักเรียนไทยได้ร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนความเห็นเชิงวิชาการโดยการนำเสนอผลงานวิชาการในสาขาต่าง ๆ รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายนักเรียนไทยในยุโรปต่อไป

                       ในช่วงเช้าวันเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมทัศนศึกษาดูงานกับกลุ่มนักศึกษาไทยที่บริษัท Vattenfall ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของสวีเดนด้านพลังงานหมุนเวียนซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองอุปซอลา  

pic 1pic 2pic 3pic 4pic 5pic 6