พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

 

พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

           เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยข้าราชการและครอบครัว หน่วยงานทีมประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ภายหลังพิธีฯ ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะนำสมุดลงนามถวายพระพรไปไว้ที่ฝ่ายกงสุลเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันลงนามต่อไป

1234567