อุปทูตฯ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันปิยมหาราช ณ อาคารพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองรากุนด้า ประเทศสวีเดน

123456

 อุปทูตฯ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันปิยมหาราช ณ อาคารพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองรากุนด้า ประเทศสวีเดน

                      เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 นายพิชิต บุญสุด อุปทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันปิยมหาราช ณ อาคารพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองรากุนด้า ประเทศสวีเดน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนางเทเรส เบนการ์ด นายกเทศมนตรีรากุนด้า พร้อมด้วยชุมชนไทยในสวีเดนและชาวสวีเดนและเข้าร่วมในพิธี

                       ภายหลังพิธีสงฆ์ อุปทูตฯ ได้กล่าวสดุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้เสด็จประพาสสวีเดนและเมืองรากุนดาเมื่อปี ค.ศ.1897 อันเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยกับสวีเดนมาจนถึงปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน นายกเทศมนตรีรากุนด้าได้แสดงความขอบคุณฝ่ายไทยที่จัดงานเนื่องในวันปิยมหาราช ณ อาคารพระบรมราชานุสรณ์ฯ เป็นประจำทุกปี ซึ่งอาคารพระบรมราชานุสรณ์ฯ เป็นสถานที่ที่สำคัญมากสำหรับสวีเดนและเมืองรากุนด้า จึงหวังว่าในอนาคตอันใกล้ไทยและสวีเดนจะมีความร่วมมือต่าง ๆ ระหว่างกันเพื่อพัฒนาพื้นที่โดยรอบต่อไป