เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 5

คณะ กกต เยือนสวีเดน 10 กย 57 009คณะ กกต เยือนสวีเดน 10 กย 57 011คณะ กกต เยือนสวีเดน 10 กย 57 013คณะ กกต เยือนสวีเดน 10 กย 57 026คณะ กกต เยือนสวีเดน 10 กย 57 036คณะ กกต เยือนสวีเดน 10 กย 57 038

 เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 5

                     เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 นายสมชัย จรณะสมบูรณ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำสวีเดน ให้การต้อนรับนายบุญส่ง น้อยโสภณ กรรมการการเลือกตั้งและคณะ จำนวน 57 คน ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานตามโครงการหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 5 ประจำปี 2556 ณ ประเทศสวีเดน โดยคณะได้เข้าพบเอกอัครราชทูตฯ และร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายให้คณะทราบเกี่ยวกับการเมืองและการเลือกตั้งของสวีเดน ตอบข้อซักถาม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการเลือกตั้งของสวีเดนที่จะมีขึ้นในวันที่ 14 กันยายน 2557
                     ทั้งนี้ คณะมีกำหนดการไปพบและศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ของสวีเดน อาทิ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อประชาธิปไตยและพัฒนาการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งสวีเดน คณะกรรมการการตรวจสอบการเลือกตั้ง รวมถึงจะได้เข้าสังเกตการณ์การจัดการเลือกตั้งทั่วไปของสวีเดน ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 14 กันยายน 2557