เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม ต้อนรับคณะผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 18

Picture 005Picture 014Picture 018

 

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม ต้อนรับคณะผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 18

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 นายสมชัย จรณะสมบูรณ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำสวีเดน ให้การต้อนรับนายประพาฬ อนมาน ผู้พิพากษาศาลฎีกา และคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 18 จำนวน 90 คน ที่เดินทางไปศึกษาดูงานที่ Swedish Economic Crime Authority กรุงสตอกโฮล์ม และเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศสวีเดน และความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสวีเดน ตลอดจนเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่คณะ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ