ASEAN Family Day ค.ศ. 2014 ที่กรุงสตอกโฮล์ม

12345678910

 

ASEAN Family Day ค.ศ. 2014 ที่กรุงสตอกโฮล์ม

         เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2557 นายสมชัย จรณะสมบูรณ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการ สอท. เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และครอบครัว เข้าร่วมงาน ASEAN Family Day ค.ศ. 2014 ซึ่งจัดร่วมกันระหว่างสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงสตอกโฮล์ม ได้แก่ อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ไทยและเวียดนาม ณ สถานเอกอัครราชทูตเวียดนาม ประจำสวีเดน
           นาย Tran Van Hinh เอกอัครราชทูตเวียดนาม ในฐานะประธานหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงสตอกโฮล์มกล่าวเปิดงาน ต่อจากนั้นร่วมกันถ่ายภาพหมู่ ในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การร่วมรับประทานอาหารกลางวัน BBQ ร่วมกัน การละเล่นพื้นเมืองซึ่งจัดโดยแต่ละสถานเอกอัครราชทูต และการแข่งขันกีฬาปิงปองกระชับมิตร
           ทั้งนี้ การจัดงาน ASEAN Family Day ขึ้นเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างชาวอาเซียนที่พำนักอาศัยอยู่ในกรุงสตอกโฮล์ม และสร้างความตระหนักในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปลายปี 2558