เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่บุคคลสัญชาติสวีเดน

123456

 

เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่บุคคลสัญชาติสวีเดน

           เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 นายสมชัย จรณะสมบูรณ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์มเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ให้แก่นาย Sven Malmberg อดีตอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ให้แก่นาย Håkan Nylander อดีตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย ในฐานะที่ทั้งสองมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย – สวีเดน ระหว่างการประจำการที่ประเทศไทย เมื่อปี ค.ศ. 2008- 2012 และปี ค.ศ. 2008 – 2013 ตามลำดับ ออท. ได้กล่าวชื่นชมอดีตนักการทูตสวีเดนทั้งสอง และหวังว่าแม้จะพ้นหน้าที่ไปแล้ว แต่ทั้งสองคนยังมีบทบาททางภาคธุรกิจในประเทศไทย และช่วยส่งเสริมมิตรไมตรีที่มีต่อกันให้ดียิ่งขึ้น