เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ร่วมพิธีเฉลิมฉลอง 117 ปี รำลึกการเสด็จประพาสเมืองรากุนดาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Ragunda 1Ragunda 2Ragunda 3Ragunda 4Ragunda 5Ragunda 6Ragunda 7Ragunda 8

 

เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ร่วมพิธีเฉลิมฉลอง 117 ปี รำลึกการเสด็จประพาสเมืองรากุนดา
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

                      เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 นายสมชัย จรณะสมบูรณ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และนางวิยะดา จรณะสมบูรณ์ ภริยาเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลอง 117 ปี รำลึกการเสด็จประพาสเมืองรากุนดาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 1897 ณ อาคารพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองรากุนด้า ประเทศสวีเดน โดยมีนางเทเรส เบนการ์ด นายกเทศมนตรีรากุนด้า นาย Mikael Sjölund ประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมการศึกษาและสันทนาการ เทศบาลโซเลฟเทียว ชาวสวีเดนและชุมชนไทยในสวีเดนเข้าร่วมในพิธีด้วย
                       เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเปิดงาน โดยได้กล่าวถึงอาคารพระบรมราชานุสรณ์ฯ แห่งนี้ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของราชวงศ์ไทยและสวีเดน รวมถึงประชาชนของทั้งสองประเทศมากว่าศตวรรษ โดยอาคารพระบรมราชานุสรณ์ฯ ได้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เสด็จประพาสเมืองรากุนดาเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ปี ค.ศ.1897 อันเป็นรากฐานความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยกับสวีเดนมากว่า 100 ปี ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ชี้แจงพัฒนาการทางการเมืองของไทย การเดินหน้าการปฏิรูปประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตาม Roadmap 3 ขั้นตอน เพื่อนำประเทศไทยกลับคืนสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในปีหน้า
                       นอกจากนี้ ภายในงานพิธีรำลึกฯ ได้มีการจัดแสดงนาฎศิลป์ไทยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตจังหวัดตรัง มีอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยนครพนมมาร่วมด้วย และการจัดบู้ธจำหน่ายอาหารไทยและสินค้าไทยที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของเทศบาลรากุนดาและชุมชนไทยในสวีเดน ซึ่งได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยและชาวสวีเดนที่เดินทางมาร่วมพิธีเฉลิมฉลองดังกล่าวหลายร้อยคน