เอกอัครราชทูตฯ พบปะกับนักเรียนไทยในสตอกโฮล์ม

123

 

เอกอัครราชทูตฯ พบปะกับนักเรียนไทยในสตอกโฮล์ม

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในกรุงสตอกโฮล์มมาพบปะพูดคุยเกี่ยวกับการศึกษาของนักศึกษาไทยในสวีเดน และโอกาสนี้ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทยเพื่อให้นักศึกษามีข้อมูลที่ถูกต้องในการช่วยอธิบายให้คณาจารย์และเพื่อนนักศึกษาทั้งชาวสวีเดนและชาวต่างชาติได้เข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทยดียิ่งขึ้น รวมทั้งได้และเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ระหว่างกัน