เอกอัครราชทูตพบผู้ว่าการกรุงสตอกโฮล์ม

05ccca2773c95b0d9142b9b4IMG 2994IMG 3016 20140624 163235 (1)


เอกอัครราชทูตพบผู้ว่าการกรุงสตอกโฮล์ม

 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 เอกอัครราชทูตสมชัย จรณะสมบูรณ์ ได้รับเชิญจากนางคริส    ไฮสเตอร์ (Chris Heister) ผู้ว่าการกรุงสตอกโฮล์ม ให้ไปเยี่ยมชมพระราชวังเทสซิน (Tessin Palace ) ร่วมกับคณะเอกอัครราชทูต เพื่อพบกับคณะผู้บริหารของกรุงสตอกโฮล์ม โดยผู้ว่าการและคณะได้บรรยายเกี่ยวกับภารกิจในการบริหารจัดการกรุงสตอกโฮล์มซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่กว่า 2 ล้านคน ในด้านต่าง ๆ อาทิ โครงสร้างพื้นฐาน ที่พักอาศัย แรงงาน การจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และได้ตอบคำถามของคณะทูต รวมทั้งพาชมพระราชวังอันงดงามอีกด้วย