การแสดงศิลปะการแกะสลักผักผลไม้ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทย

123456789

 

การแสดงศิลปะการแกะสลักผักผลไม้ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทย

                เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 นางวิยะดา จรณะสมบูรณ์ ภริยาเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้จัดการแสดงศิลปะการแกะสลักผักและผลไม้ แก่คณะนักการทูตสตรีและภริยานักการทูตในกรุงสตอกโฮล์ม ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ไทย โดยได้รับความสนใจจากนักการทูตสตรีและภริยานักการทูตเข้าร่วมงานรวม 16 คน

                ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้วิธีการแกะผักและผลไม้ให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ ที่สวยงาม หลายคนไม่เคยเรียนรู้เรื่องนี้มาก่อน จึงรู้สึกทึ่งในศิลปะแขนงนี้ และเมื่อได้เรียนรู้และทดลองทำด้วยตนเอง จึงรู้สึกถึงความละเอียดอ่อนสวยงามที่ได้รับ ศิลปะการแกะสลักผักและผลไม้จึงเป็นประโยชน์ในการช่วยตกแต่งโต๊ะอาหารให้มีเสน่ห์สวยงาม และสะท้อนให้เห็นถึงความเอาใจใส่ในความสวยงามนอกเหนือจากรสชาติอาหารที่ดีอีกด้วย

 

Vegetable and Fruit Carving Demonstration at Thai Ambassador’s Residence

                On 19 June 2014, Mrs. Viyada Charanasomboon, wife of Ambassador of Thailand to Sweden held a demonstration of vegetable and fruit carving to the members of Stockholm Diplomatic Women Club at the residence of the Ambassador of Thailand which was attended by 16 members.

                The participants had a chance to learn the method and arts of the vegetable and fruit carving by themselves. Many of them never learn by doing so and were very impressive of the delicacy and beauty of the carving.   The vegetable and fruit carving thus shall be an addition to the good taste of food during the banquet.