หนังสือแนะนำอ่านเพิ่มเติม

 

สาระน่ารู้สำหรับชาวไทยในสวีเดน

ปัญหาการค้าประเวณีและการค้ามนุษย์:สิ่งที่ควรรู้

กฎหมายน่ารู้สำหรับคนไทยที่สมรสกับคนต่างชาติ

คู่มือกฎหมายแรงงานไทยในต่างแดน

  

thaigov
 RoyalThai   Government

 

mfa Ministry of Foreign Affairs

 

thai-consulateRoyal Thai Consulate 

 

consular  Department of Consular Affairs 

 

Board of_InvestmentBoard of Investment

  

TAT Tourism Authority of Thailand

 

 

tg

Thai Airways International 

 

Department of export Department of Export Promotion

 

thaieurope

Thai Europe.net

 

 asean08Asean

 

 websreWebsites